Welcome

As owner of the South Uist Estate, Stòras Uibhist manages 93,000 acres of land covering almost the whole of the islands of Benbecula, Eriskay and South Uist, as well as a number of other small islands.

Situated 20 miles west of the Isle of Skye in the Western Isles (also known as the Outer Hebrides) of Scotland, the group of islands is home to a dynamic population of approximately 3,000 people. Stòras Uibhist, a vibrant and forward-looking Estate, is home to over 850 tenant crofters and numerous businesses, in the aquaculture, agriculture, fishing, food processing, construction, tourism and service sectors, all located amid some of the most spectacular scenery and vistas of the UK.

Fàilte

Mar luchd-seilbh Oighreachd Uibhist a Deas tha Stòras Uibhist a’ cumail rian air 93,000 acair-fearainn a’gabhail a-steach a mhòr-chuid de dh’eileanan Bheinn nam Faoghla, Èirisgeigh agus Uibhist a Deas a bharrachd air cuid eile de dh’eileanan beaga.

Tha na h-eileanan seo a tha mu 20 mìle an iar air an Eilean Sgìtheanach ann an Eileanan an Iar na h-Alba (canar Innse Gall riutha cuideachd) nan dachaigh do cha mhòr 3000 neach. Tha 850 croitear agus iomadach gnìomhachas ann an oighreachd Stòras Uibhist, nam measg tuathanasan èisg, àiteachas, giullachd bidhe, gnìomhachasan togail, turasachd agus seirbheisean poblach Tha iad air fad stèidhichte am measg cuid de na seallaidhean as bòidhche san Rìoghachd Aonaichte.

Our LadyBurial ground at Howmore, South UistAerial view
Print This Page Print This Page